Xin cấp lý lịch tư pháp số 1, số 2 cho người Singapore ở Việt Nam

Xin cấp lý lịch tư pháp số 1, số 2 cho người Singapore ở Việt Nam


Người Singapore, người nước ngoài lưu trú ở Việt Nam có thể được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp lý lịch tư pháp Việt Nam, lý lịch tư pháp là một bộ phận quan trọng của hồ sơ xin cấp giấy phép lao động….

Legal Ant tư vấn hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người Singapore nói riêng và người nước ngoài nói chung cư trú ở Việt Nam.

Người nước ngoài tùy trường hợp mà xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 2 theo quy định.

Các trường hợp cấp phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam cho người nước ngoài gồm có:

–         Người Singapore đã từng có thời gian lưu trú ở Việt Nam cần xác nhận tiền án để sử dụng ở nước ngoài với mục đích lao động, nhập cư…;

–         Người Singapore đang lưu trú ở Việt Nam cần cấp phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép lao động…

Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 cho người Singapore ở Việt Nam được thực hiện tại Sở tư pháp tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

LEGAL ANT  Bộ phận tư vấn visa, luật nước ngoài

Đt: 046.262 6221

Hotline:  0932 357 009 – 0904 919482

Email: info@legalviet.com        Website:         http://legalviet.com/ 

Xin ly lich tu phap,ly lich tu phap viet nam,thu tuc cap ly lich tu phap,ho tro xin ly lich tu phap viet nam,ho so cap ly lich tu phap viet nam,ly lich hinh su_Tư vấn Legal Ant