Home Thông Tin Xác minh lý lịch tư pháp cần gì?

Xác minh lý lịch tư pháp cần gì?

by Phạm Huyền
380 views

Rất nhiều người đang có nhu cầu xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp, vậy xác minh lý lịch tư pháp cần gì? Cách viết phiếu yêu cầu như thế nào?… Dưới đây Lylichtuphap.net sẽ giải đáp các thắc mắc trên trong nội dung bài viết dưới đây.

>>> Xem thêm:

♦        Bổ sung lý lịch tư pháp cho Grab

♦        Làm lý lịch tư pháp mang theo gì?

Xác minh lý lịch tư pháp cần gì?

Xác minh lý lịch tư pháp cần gì?

Xác minh lý lịch tư pháp là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định thì lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ trong doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp bị Tòa án tuyên bố phá sản theo Luật Phá sản năm 2014.

Xác minh là việc làm cho rõ sự thật qua thực tế và có chứng cứ cụ thể.

Theo đó, có thể hiểu xác minh lý lịch tư pháp chính là hoạt động kiểm chứng về những thông tin của một cá nhân trong lý lịch tư pháp.

Vậy khi xác minh lý lịch tư pháp cần gì vẫn đang là băn khoăn của nhiều người.

Xác minh lý lịch tư pháp cần gì?

Khi muốn xác minh lý lịch tư pháp cần gì bạn cần chuẩn bị:

  • Đơn yêu cầu cấp lý lịch tư pháp (theo mẫu quy định )
  • Phiếu yêu cầu xác minh Lý lịch Tư pháp (theo mẫu quy định);
  • Bản chụp (photocopy) chứng minh nhân dân
  • Bản chụp hoặc bản photo hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự;
  • Giấy uỷ quyền hợp lệ (trong trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thủ tục). Nếu người ủy quyền cư trú ở nước ngoài thì giấy uỷ quyền phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền như: Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
  • Giấy khai sinh của người đi làm thủ tục hoặc giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu hoặc những giấy tờ chứng minh quan hệ đối với những trường hợp ủy quyền đương nhiên.

Như vậy, bạn sẽ phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên để có thể xin xác minh lý lịch tư pháp theo yêu cầu.

Mẫu phiếu xác minh lý lịch tư pháp có nội dung thế nào?

Mẫu phiếu xác minh lý lịch tư pháp chính là mẫu số 03/TTLT-LLTP được ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

1 …………………………..
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Số: ……../……… …….., ngày ….. tháng ….. năm …….

PHIẾU XÁC MINH THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Kính gửi: ……………………………

………………………………….. đề nghị Quý cơ quan tra cứu hồ sơ, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về án tích của người có tên dưới đây:

Họ và tên2: ………………………………………………………………………………………….

Tên gọi khác (nếu có): …………………………………………………………………………

Giới tính: …………………

Ngày, tháng, năm sinh: …../…../………. 

Nơi sinh3: …………………………………………………………

Quốc tịch: ………………………………..  

Dân tộc: …………………………………………………………..

Nơi thường trú3:………………………………………………………………………………….

Nơi tạm trú4: ………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND/Hộ chiếu: …………………..……………. 

5Số: …………………………………………………..

Cấp ngày …………. tháng …………. năm ……………

Tại: ……………………………………………….

Họ tên cha: …………………………………………………………………………………….

Họ tên mẹ: …………………………………………………………………………………….

Họ tên vợ (chồng): …………………………………………………………………………….

 (Gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ bản chụp tài liệu của đương sự).

Đề nghị Quý cơ quan có văn bản phản hồi trước ngày……………………..

 

  ……………..
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1 Ghi rõ tên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3 Ghi rõ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

3,4 Trường hợp có nơi thường trú và tạm trú thì ghi cả hai nơi, trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì gạch chéo.

5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

Thủ tục xác minh lý lịch tư pháp tiến hành thế nào?

Công dân chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại Sở Tư pháp, nhận phiếu hẹn trả kết quả

Sở Tư pháp thụ lý , giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp.

Thành phần hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết:

  1. a) 16 ngày làm việc trong trường hợp thông thường:

– Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu;

– Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và kết quả cho Sở Tư pháp;

– Trong 03 ngày, kể từ có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an, Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự

  1. b) 33 ngày làm việc trong trường hợp phức tạp:

– Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu;

– Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và kết quả cho Sở Tư pháp;

– Trường hợp phức tạp phải tra cứu hồ sơ của Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Bộ Công an thì thời gian này kéo dài thêm không quá 10 ngày;

– Trường hợp cần thiết phải tra cứu hồ sơ của Toà án thì thời hạn này không quá 07 ngày;

  1. c) Trong 03 ngày, kể từ có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an và Toà án (nếu có), Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Hành chính Tư pháp

– Cơ quan phối hợp: Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PC27) – Công an Thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu lý lịch tư pháp

Cách xử lý khi xác minh lý lịch không được giải quyết?

Khi bạn đã hiểu xác minh lý lịch tư pháp cần gì thì bạn sẽ tiến hành theo các bước như đã hướng dẫn trên. Tuy nhiên, sau khi nộp hồ sơ nhưng mãi chưa được giải quyết, trường hợp này bạn cần xử lý như sau:

Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có quyền khiếu nại trong các trường hợp sau đây:

– Có căn cứ cho rằng việc từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp là trái pháp luật hoặc việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp quá thời hạn quy định xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

– Có căn cứ cho rằng Phiếu lý lịch tư pháp được cấp có nội dung không chính xác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Thời hiệu khiếu nại lần đầu đối với hành vi nêu trên là 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo việc từ chối hoặc kể từ ngày hết thời hạn giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc kể từ ngày nhận được Phiếu lý lịch tư pháp; trường hợp do trở ngại khách quan thì thời hiệu khiếu nại là 60 ngày.

Thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thẩm quyền của Giám đốc Sở Tư pháp

Giám đốc Sở Tư pháp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các trường hợp nêu trên. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Thẩm quyền của Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với hành vi của mình đối với các trường hợp trên. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp không giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Thời hạn giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia là 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Thời hạn giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp là 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi giải đáp thắc mắc xác minh lý lịch tư pháp cần gì để bạn đọc tham khảo. Để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi: Hotline: 0904.889.859 ( Ms.Hoa ) – .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN