Home Thông Tin Tờ khai lý lịch tư pháp mẫu số 3

Tờ khai lý lịch tư pháp mẫu số 3

by Phạm Huyền
1k views

Trong bộ hồ sơ để xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp hiện nay chúng ta sẽ thường sử dụng mẫu số 3. Vậy tờ khai lý lịch tư pháp mẫu số 3 là gì? Có nội dung như thế nào? Cách điền ra sao để hồ sơ được chấp thuận? Hãy cùng Lylichtuphap.net tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây nhé.

>>> Xem thêm:

♦         Tìm hiểu lý lịch tư pháp tiếng anh là gì?

♦         Lý lịch tư pháp có cần ảnh không?

tờ khai lý lịch tư pháp mẫu số 3

tờ khai lý lịch tư pháp mẫu số 3

Mục đích xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp là gì?

Hình thức của lý lịch tư pháp được thể hiện qua Phiếu lý lịch tư pháp, đó là một loại phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp và có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm thực hiện các công việc hay đảm nhận chức vụ, quyền hạn liên quan đến hoạt động kinh doanh do quyết định tuyên bố phá sản của tòa án. 

theo quy định pháp luật và trên thực tế, lý lịch tư pháp thường được dùng để:

 • Chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có được phép đảm nhiệm chức vụ, thành lập hay quản lý hợp tác xã, doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ cho các hoạt động như: thống kê tư pháp hình sự và hoạt động tố tụng hình sự;
 • Xác nhận việc xóa án tích của cá nhân, tạo điều kiện để người đã bị kết án có thể thiết lập lại cuộc sống mới, tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ khác;
 • Giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong công tác quản lý nhân sự.

Tờ khai lý lịch tư pháp mẫu số 3 có vai trò gì trong hồ sơ xin lý lịch tư pháp?

Thành phần hồ sơ

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu);

Bản sao kèm bản chính Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

Bản sao kèm bản chính sổ hộ khẩu (đối với người Việt Nam) hoặc Thẻ tạm trú, thường trú (đối với người nước ngoài);

Nếu người xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng miễn/giảm lệ phí thì xuất trình giấy tờ chứng minh.

Lưu ý:

Cá nhân có thể ủy quyền xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Cá nhân không được ủy quyền xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho người khác, ngoại trừ cha, mẹ người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Những giấy tờ cần chuẩn bị khi thực hiện ủy quyền

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu

Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú/thường trú

Văn bản ủy quyền làm thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp có chứng thực tại UBND phường/xã, quận/huyện (văn bản được bên ủy quyền soạn thảo và thực hiện cho khách hàng).

Nếu người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người xin cấp Phiếu thì không cần văn bản ủy quyền mà chỉ cần giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

Như vậy, tờ khai lý lịch tư pháp mẫu số 3 là giấy tờ cần phải có để thể hiện các thông tin về cá nhân người xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Mẫu số 03 là tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và 2 dành cho cá nhân.

Hướng dẫn viết tờ khai lý lịch tư pháp mẫu số 3

tờ khai lý lịch tư pháp số 3 hay nói đúng hơn phải là mẫu số 03 được quy định tại Thông tư 16/2013/TT-BTP gồm các nội dung:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi: ………………………………………………………….

 1. Tên tôi là:……………………………………………………………………………..
 2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………3. Giới tính :……….
 3. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ ……… ……………………………………
 4. Nơi sinh:
 5. Quốc tịch:………………………………………………7. Dân tộc:……………………………………….
 6. Nơi thường trú 3:
 7. Nơi tạm trú4:
 8. Giấy CMND/Hộ chiếu :…………………………………5Số:

Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại: .

 1. Họ tên cha:…………………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………………
 2. Họ tên mẹ:…………………………………… .Ngày/tháng/năm sinh ………………

13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ………  Ngày/tháng/năm sinh ………………

 1. Số điện thoại/e-mail: .

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú Nghề nghiệp, nơi làm việc6

    Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):

   Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7:  Số 1                     Số 2

   Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):    Có                      Không

      Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

     Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

    Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……….., ngày ……… tháng …… năm ………

                                                                                                Người khai

                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN