Thủ tục xin phiếu lý lịch tư pháp cho người Anh cư trú ở Việt Nam

Thủ tục xin phiếu lý lịch tư pháp cho người Anh cư trú ở Việt Nam

Thủ tục xin phiếu lý lịch tư pháp cho người Anh cư trú ở Việt Nam giải quyết nhu cầu cá nhân người Anh muốn xin cấp lý lịch tư pháp số 2 hoặc lý lịch tư pháp số 1 tại Việt Nam, trong trường hợp cá nhân đó đang lưu trú ở Việt Nam hoặc đã từng có thời gian lưu trú ở Việt Nam.

Trình tự xin lý lịch tư pháp được thực hiện như sau

Người xin cấp lý lịch tư pháp cho người Anh chuẩn bị hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại Sở tư pháp tỉnh, thành phố, người nộp hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp nhận giấy hẹn.

Sở tư pháp thụ lý, giải quyết và trả kết quả cho người xin lý lịch tư pháp theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện xin lý lịch tư pháp:

Người xin lý lịch tư pháp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở tư pháp.

Việc xin lý lịch tư pháp có thể ủy quyền cho người khác, việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Anh cư trú ở Việt Nam:

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm có:

–       Đơn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu;

–       Bản chụp hộ chiếu của người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp (có bản chính đối chiếu);

–       Giấy xác nhận thường trú hoặc tạm trú của người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Thời hạn giải quyết xin phiếu lý lịch tư pháp cho người Anh cư trú ở Việt Nam:

Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày kể từ ngày Sở tư pháp nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp cần thiết theo nhu cầu của công dân Anh xin phiếu lý lịch tư pháp ở Việt Nam, Legal ANT có thể đẩy nhanh thủ tục xin phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của khách hàng.

Khách hàng có nhu cầu xin phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Anh cư trú ở Việt Nam liên hệ với Legal ANT để được tư vấn.

Thông tin chi tiết về dịch vụ và thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp khách hàng xem tại https://lylichtuphap.net/xin-ly-lich-tu-phap-cho-cong-dan-cac-nuoc-cu-tru-o-viet-nam