Home Thông Tin Nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 1 gồm những gì?

Nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 1 gồm những gì?

by Phạm Huyền
285 views

Lý lịch tư pháp có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống dân sự của công dân, cũng như trong quản lý dân sự và hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp phải có phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi đi xin việc, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, du học, … Hãy cùng Lylichtuphap.net tìm hiểu về phiếu lý lịch tư pháp số 1 thông qua nội dung bài viết dưới đây.

>>> Xem thêm:

♦        Đối tượng được cấp lý lịch tư pháp số 1 tại Việt Nam

♦        Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được cấp cho những ai?

phiếu lý lịch tư pháp số 1

phiếu lý lịch tư pháp số 1

Định nghĩa phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 giải thích từ ngữ của Luật Lý lịch tư pháp 2009 có đưa ra định nghĩa về lý lịch tư pháp như sau:

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.”

Cũng tại khoản 4 Điều này đưa ra định nghĩa phiếu lý lịch tư pháp như dưới đây:

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Theo quy định tại Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp thì Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm có phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là loại phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị làm chứng cứ để chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa tuyên phá sản.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ được cấp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để phục vụ cho các công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 1 gồm những gì?

Có thể thấy, nội dung của phiếu lý lịch tư pháp số 1 đã được quy định tại Điều 42 Luật Lý lịch tư pháp:

“Điều 42. Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1

 1. Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
 2. Tình trạng án tích:
 3. a) Đối với người không bị kết án thì ghi “không có án tích”. Trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “có án tích”, tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung;
 4. b) Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”;
 5. c) Đối với người được đại xá và thông tin về việc đại xá đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”.
 6. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:
 7. a) Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”;
 8. b) Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không có yêu cầu thì nội dung quy định tại khoản này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp”.

Như vậy, Luật lý lịch tư pháp cũng như các văn bản luật có liên quan khác đã quy định cụ thể, rõ ràng nội dung của phiếu lý lịch tư pháp số 1, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân bao gồm các nội dung sau: 

Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quốc tịch; nơi cư trú, số CMTND hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Thứ hai, Thông tin lý lịch tư pháp về tình trạng án tích

Đây là những thông tin về cá nhân người bị kết án; tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí phải nộp; ngày, tháng, năm tuyên án, Toà án đã tuyên bản án, số của bản án đã tuyên; hay tình trạng thi hành án.

Phụ thuộc vào người xin phiếu lý lịch tư pháp có hay không có án tích mà nội dung trên phiếu lý lịch tư pháp ghi theo các trường hợp dưới đây như sau:

– Đối với những người không bị kết án hoặc được coi như chưa bị kết án

 • Đối với người không bị kết án, người đã bị kết án nhưng được xóa án tích, người được đại xá thì ghi “Không có án tích”;
 • Trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì ghi “Không có án tích trong thời gian cư trú tại Việt Nam”. 

– Đối với những người đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích

Đối với những người đã bị kết án mà chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “Có án tích” và ghi rõ nội dung bản án vào trong các ô, cột trong Phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp những người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp có án tích và án tích đó được xét xử theo thủ tục phúc thẩm thì phải cập nhật án tích đó vào phiếu lý lịch tư pháp số 1, cụ thể như sau:

 • Nội dung cập nhật vào cột “số bản án, ngày tháng năm, Tòa án đã tuyên” được cập nhật theo thông tin của bản án hình sự phúc thẩm.
 • Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm thì phải cập nhật thông tin về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung trong bản án hình sự sơ thẩm vào phiếu lý lịch tư pháp.
 • Trường hợp trong bản án hình sự phúc thẩm sửa các nội dung về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung của bản án hình sự sơ thẩm thì phải cập nhật nội dung về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung đã được sửa theo bản án phúc thẩm vào Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm chỉ sửa một trong các nội dung về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung của bản án hình sự sơ thẩm thì Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp sẽ cập nhật nội dung đã sửa theo bản án hình sự phúc thẩm và nội dung được giữ nguyên của bản án hình sự sơ thẩm vào Phiếu lý lịch tư pháp”.

Thứ ba, Thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã

Nội dung ghi trên phiếu phụ thuộc vào người xin phiếu lý lịch tư pháp có hay không có doanh nghiệp từng bị Tòa án tuyên bố phá sản mà nội dung ghi như sau: 

 • Đối với người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì ghi “Không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”, tại các ô, các cột trong mục này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp hay hợp tác xã
 • Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 không yêu cầu xác nhận nội dung về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hay hợp tác xã thì mục “Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã” sẽ không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.

Như vậy, có thể thấy, thông qua phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì chúng ta có thể biết được một người có án tích hay không. 

So sánh với phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ không ghi chi tiết về án tích, nếu một người đã bị kết án và được xóa án tích thì trong phiếu lý lịch tư pháp số 1 chỉ ghi là không có án tích còn ở phiếu lý lịch tư pháp số 2 mặc dù đã được xóa án tích nhưng vẫn phải ghi thông tin chi tiết về thông tin bản án, thời gian chấp hành án và thời gian người đó được xóa án tích.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về những thông tin xoay quanh vấn đề phiếu lý lịch tư pháp số 1. Khi có thắc mắc về cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN