Hồ sơ xin cấp nhanh lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Hồ sơ xin cấp nhanh lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Hồ sơ xin cấp nhanh lý lịch tư pháp cho người nước ngoài áp dụng với các trường hợp người nước ngoài có yêu cầu chính đáng xin cấp phiếu lý lịch tư pháp để giải quyết các nhu cầu cá nhân như lao động, tạm trú, định cư… Legal ANT tư vấn quý khách hàng hồ sơ xin cấp nhanh lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.

Dịch vụ cấp nhanh lý lịch tư pháp cho người nước ngoài của Legal ANT, khách hàng chỉ mất 4 ngày để có thể xin được lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.

Hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp nhanh gồm có:

– Đơn xin cấp lý lịch tư pháp theo mẫu quy định;

– Bản chụp hộ chiếu của người xin cấp lý lịch tư pháp;

– Giấy xác nhận tạm trú hoặc thường trú của người nước ngoài xin cấp lý lịch tư pháp.

Người xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài thông qua Legal ANT nộp hồ sơ để được cấp lý lịch tư pháp nhanh.

Legal ANT cảm ơn sự tin tưởng của quý khách hàng. Thông tin chi tiết thủ tục cấp lý lịch tư pháp nhanh khách hàng xem chi tiết tại https://lylichtuphap.net/thu-tuc-cap-ly-lich-tu-phap