Đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Việt Nam tại Thái Bình

Đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Việt Nam tại Thái Bình

Đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Việt Nam tại Thái Bình

Bằng lái xe của người nước ngoài được cấp ở quốc gia mà người đó mang quốc tịch có thể sử dụng ở Việt Nam sau khi làm thủ tục chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Việt Nam.

Legal ANT giới thiệu thủ tục chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Việt Nam.

Người nước ngoài có nhu cầu chuyển đổi giấy phép lái xe nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, hồ sơ chuyển đổi giấy phép lái xe gồm có:

–          Đơn xin đổi giấy phép lái xe có xác nhận của người đứng đầu đơn vị quản lý người nước ngoài tại Việt Nam;

–          Bản photocopy giấy phép lái xe nước ngoài;

–          Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài;

–          Bản chụp hộ chiếu của người nước ngoài xin cấp đổi giấy phép lái xe;

–          3 ảnh 3×4 kiểu chụp giấy chứng minh nhân dân.

Bằng lái xe Việt Nam được chuyển đổi có thời hạn bằng với thời hạn của thị thực Việt Nam.

Chúc bạn thành công với thủ tục chuyển đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Việt Nam.

Thắc mắc liên quan đến thủ tục đổi bằng lái xe khách hàng liên hệ với Legal Ant để được tư vấn.

Legal Ant tư vấn visa thị thực Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú.

Đổi bằng lái xe Việt Nam cho người nước ngoài…