Dịch vụ xin phiếu lý lịch tư pháp cho người Ba Lan cư trú ở Việt Nam

Dịch vụ xin phiếu lý lịch tư pháp cho người Ba Lan cư trú ở Việt Nam

Dịch vụ xin phiếu lý lịch tư pháp cho người Ba Lan cư trú ở Việt Nam phục vụ khách nước ngoài là người Ba Lan đang lưu trú ở Việt Nam hoặc đã từng có thời gian lưu trú ở Việt Nam.

Thủ tục lý lịch tư pháp giải quyết các nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân nước ngoài vì mục đích lao động, xin thẻ tạm trú dài hạn, đăng ký nhập cư…

Người xin cấp lý lịch tư pháp cho người Ba Lan chuẩn bị hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại Sở tư pháp tỉnh, thành phố, người nộp hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp nhận giấy hẹn.

Sở tư pháp thụ lý, giải quyết và trả kết quả cho người xin lý lịch tư pháp theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện xin lý lịch tư pháp:

Người xin lý lịch tư pháp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở tư pháp.

Việc xin lý lịch tư pháp có thể ủy quyền cho người khác, việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Ba Lan cư trú ở Việt Nam:

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm có:

–       Đơn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu;

–       Bản chụp hộ chiếu của người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp (có bản chính đối chiếu);

–       Giấy xác nhận thường trú hoặc tạm trú của người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Thời hạn giải quyết xin phiếu lý lịch tư pháp cho người Ba lan cư trú ở Việt Nam:

Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 15 ngày kể từ ngày Sở tư pháp nhận được hồ sơ hợp lệ.

Người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp thực hiện thủ tục hoặc thông qua ủy quyền. Việc thực hiện nhanh thủ tục có thể được tiến hành nếu như có yêu cầu chính đáng.

Thông tin đầy đủ dịch vụ xin lý lịch tư pháp khách hàng có thể tham khảo tại https://lylichtuphap.net/xin-ly-lich-tu-phap-cho-cong-dan-cac-nuoc-cu-tru-o-viet-nam