Home Dịch Vụ Dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Nghệ An và thông tin cần kê khai

Dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Nghệ An và thông tin cần kê khai

by Phạm Huyền
527 views

Dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Nghệ An đem đến lợi ích thiết thực cho cá nhân, tổ chức, cơ quan khi thực hiện thủ tục. Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức với thao tác đơn giản chính là ưu điểm nổi bật của dịch vụ. Trong đó bước quan trọng nhất khi chuẩn bị hồ sơ nằm ở phần kê khai thông tin. Vậy phải kê khai thế nào cho đúng?

>>> Xem thêm:

♦        Dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Nam Định kê khai trực tuyến

♦        Dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Long An cho đối tượng cá nhân

Dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Nghệ An

Dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Nghệ An

Kê khai thông tin làm lý lịch tư pháp theo mẫu nào?

Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định rõ phiếu lý lịch tư pháp sẽ được cấp tùy thuộc vào từng đối tượng. Đối tượng khác nhau, mục đích sử dụng khác nhau thì yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng khác nhau. Mặt khác cá nhân có ủy quyền thực hiện thủ tục không cũng quyết định đến mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Các loại phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin chi tiết sẽ được giải đáp bởi đơn vị cung cấp dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Nghệ An. Theo đó, phiếu lý lịch tư pháp gồm có 2 loại lần lượt là phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2. Cụ thể nội dung, đối tượng của từng loại phiếu lý lịch tư pháp như sau:

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 có nội dung gồm thông tin về người được cấp; thông tin về tình trạng án tích có án tích (tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung), không có án tích (người không bị kết án, người đã được xóa án tích hoặc người được đại xá); thông tin về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý hợp tác xã, doanh nghiệp chỉ được thêm vào khi có yêu cầu.

Đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 bao gồm công dân Việt Nam; người nước ngoài đã bỏ đang cư trú ở Việt Nam; các tổ chức chính trị, cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị – xã hội sử dụng phiếu lý lịch tư pháp nhằm kiểm soát hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý hợp tác xã, doanh nghiệp hoặc bổ sung hồ sơ xin giấy phép lao động cho đối tượng người nước ngoài.

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cá nhân có thể sử dụng dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Nghệ An hoặc các tỉnh thành khác để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 yêu cầu phải có đầy đủ nội dung theo đúng khái niệm tương tự với phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Tuy nhiên thông tin về tình trạng án tích cần phải ghi rõ tất cả án tích bao gồm án tích đã được xóa án tích chưa được xóa. Thông tin về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã bắt buộc phải có trong phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Các mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Nghệ An hiện nay áp dụng cho cả hai loại yếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên tùy vào phương thức làm thủ tục yêu cầu các phiếu lý lịch tư pháp là thực hiện thủ tục trực tiếp hay ủy quyền mà cá nhân sẽ lựa chọn mẫu tờ khai khác nhau.

Cụ thể phiếu lý lịch tư pháp số 2 yêu cầu cá nhân bắt buộc phải trực tiếp thực hiện thủ tục mà không được phép ủy quyền cho người khác. Trong khi đó phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho phép ủy quyền người khác thực hiện thủ tục tại cơ quan tư pháp. 

Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 phải có văn bản ủy quyền được chứng thực bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật trừ trường hợp người yêu cầu có mối quan hệ cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con với người được cấp phiếu lý lịch tư pháp.

khi đó sẽ có hai lựa chọn trong tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là mẫu số 03/2013/TT-LLTP trong trường hợp cá nhân trực tiếp làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 2. Trường hợp ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ sử dụng mẫu tờ khai 04/2013/TT-LLTP.

Thông tin trong tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin trong tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là những thông tin bắt buộc mà cá nhân khi thực hiện thủ tục phải khai báo chi tiết. Kể cả khi sử dụng dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Nghệ An, khách hàng cũng phải thực hiện khai báo trực tiếp của những thông tin tương tự. Cụ thể những thông tin trong hai mẫu tờ khai như sau:

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 03/2013/TT-LLTP tác dụng với những đối tượng trực tiếp thực hiện thủ tục. Theo đó từ khai bao gồm những thông tin cơ bản như sau:

 • Họ và tên được viết bằng chữ in hoa, có đủ dấu;
 • Tên gọi khác (nếu có);
 • Giới tính;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Nơi sinh phải ghi rõ xã/ phường, quận/ huyện, tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương;
 • Quốc tịch;
 • Dân tộc;
 • Địa chỉ thường trú;
 • Địa chỉ tạm trú (trường hợp có cả nơi tạm trú và nơi thường trú thì phải ghi cả hai);
 • Số giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Thời gian cấp chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Họ tên cha/mẹ/vợ hoặc chồng và ngày tháng năm sinh của từng đối tượng;
 • Số điện thoại/email đang sử dụng;
 • Quá trình cư trú của bản thân phải ghi chính xác và đầy đủ tính từ khi cá nhân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp từ 14 tuổi trở lên. Thông tin về quá trình cư trú bao gồm thời gian, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, nghề nghiệp và nơi làm việc;
 • Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có);
 • Loại lý lịch tư pháp yêu cầu cấp;
 • Xác định có thêm thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp đơn vị này bị tuyên bố phá sản nếu yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1;
 • Mục đích yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;
 • Số lượng phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp.

Mẫu số 4/2013/TT-LLTP

Mẫu số 4/2013/TT-LLTP được sử dụng với những cá nhân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo hình thức ủy quyền thực hiện thủ tục. Theo đỏ nội dung trong tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch mẫu số 4 bao gồm 4 phần:

 • Phần tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Nội dung của phần này áp dụng cho cá nhân ủy quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và người là cha hoặc mẹ của đối tượng chưa thành niên yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. Nội dung bao gồm họ và tên; tên gọi khác (nếu có); giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; địa chỉ; số điện thoại; số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; thời gian cấp và địa điểm cấp giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; người ủy quyền; mối quan hệ với người ủy quyền; thời gian ký văn bản ủy quyền.

 • Phần khai về người ủy quyền hoặc người chưa thành niên

Đối tượng kê khai thông tin phần này là người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Nội dung bao gồm: họ và tên; tên gọi khác (nếu có); giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quốc tịch; dân tộc; địa chỉ; số điện thoại; số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; thời gian cấp và địa điểm cấp giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

 • Phần khai về cha, mẹ, vợ/ chồng của người ủy quyền hoặc cha, mẹ người chưa thành niên

Nội dung phần này liệt kê họ và tên, ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ, vợ/chồng của người ủy quyền hoặc cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

 • Phần khai về quá trình cư trú của người ủy quyền hoặc người chưa thành niên

Phần khai về quá trình cư trú của người ủy quyền hoặc người chưa thành niên về cơ bản tương tự với nội dung có trong mẫu phiếu số 3.

Quý vị muốn tìm hiểu chi tiết hơn về cách kê khai cũng như dịch vụ làm lý lịch tư pháp tại Nghệ An hãy liên hệ qua hotline 0904.889.859 ( Ms.Hoa ) để nhận tư vấn chi tiết, miễn phí từ Lylichtuphap.net nhé!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN