Chứng nhận lãnh sự trên bản dịch công chứng

Chứng nhận lãnh sự trên bản dịch công chứng

Chứng nhận lãnh sự trên bản dịch công chứng. Legal Ant giới thiệu tới khách hàng thủ tục chứng nhận lãnh sự trên bản dịch công chứng để sử dụng giấy tờ ở nước ngoài. Thủ tục chứng nhận lãnh sự là xác nhận con dấu và chữ ký của văn bản được ban hành.

Ngày nay, nhu cầu sử dụng văn bản, giấy tờ được cấp tại Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tăng cao, có thể kể ra về mục đích lao động, kết hôn hoặc định cư… Để văn bản được chấp nhận và sử dụng ở nước ngoài cần thực hiện thủ tục chứng nhận lãnh sự, chứng nhận con dấu và chữ ký trên văn bản là hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chứng nhận lãnh sự trên bản dịch công chứng đáp ứng yêu cầu của Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài trước khi hợp pháp hóa lãnh sự văn bản đó tại Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam. Văn bản được cấp tại Việt Nam, bởi các cơ quan, tổ chức Việt Nam thường được viết bằng tiếng Việt, nhưng yêu cầu của các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam khi làm hợp pháp hóa lãnh sự, ngôn ngữ của văn bản hợp pháp hóa lãnh sự phải viết bằng tiếng sở tại hoặc tiếng Anh, vì vậy cần dịch thuật công chứng văn bản gốc và chứng nhận lãnh sự lên bản dịch.

Khách hàng cần chứng nhận lãnh sự lên bản dịch có thể liên hệ với chúng tôi để được cung cấp thông tin về thủ tục.

Chứng nhận lãnh sự- hợp pháp hóa lãnh sự

Tư vấn giấy phép lao động

Xin visa nhập cảnh, gia hạn visa

Thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài

Xem thêm về thủ tục chứng nhận lãnh sự https://lylichtuphap.net/chung-nhan-lanh-su