Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được đề cập đến trong bài viết này cung cấp các thông tin cơ bản về việc cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài lưu trú ở Việt Nam.

Thẻ tạm trú được cấp cho người nước ngoài lưu trú ở Việt Nam thuộc các trường hợp sau đây:

–      Người nước ngoài là nhà đầu tư vào Việt Nam: Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, cổ đông của công ty cổ phần…

–      Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật Việt Nam;

–      Học sinh, sinh viên đang học tập, chuyên gia đang làm việc theo các chương trình, dự án ký kết giữ các bộ, ngành được Chính phủ phê duyệt;

–      Thân nhân đi cùng những người nước ngoài được cấp thẻ;

–      Người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài.

Người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú thông qua đơn vị, các nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam.

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam.

Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 05 ngày làm việc.

Xem thêm thông tin thủ tục thẻ tạm trú tại https://lylichtuphap.net/the-tam-tru