Người nước ngoài kết hôn tại Việt Nam.

Người nước ngoài kết hôn tại Việt Nam.

Legal ANT tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn của người nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý:

–      Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000;

–      Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

–      Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Thủ tục đăng ký kết hôn nước ngoài:

Người nước ngoài kết hôn tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở tư pháp tỉnh, thành phố. Hồ sơ kết hôn nước ngoài bao gồm:

–      Giấy đăng ký kết hôn;

–      Giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe;

–      Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ tạm trú;

–      Xác nhận tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Thời gian xử lý hồ sơ không quá 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

** LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LEGAL ANT

ĐT        : 04.6680 8308

MOBILE  : 0932 357 009/ 0904 919 482

EMAIL    : info@legalviet.com